söndag 28 februari 2010

Socialentreprenörer och den ideella sektornIdé debatten går vidare på Sektor 3s blogg. Det är intressant. Christer Leopold skriver något mycket klokt tycker jag "Det typiska för sociala entreprenörer är att de inte agerar ensamma, de ingår i en kollektiv ansträngning De tar inte patent på sin idé, försöker inte skydda den, tvärt om sprider de den vitt." Hans hemsida innehåller förövrigt mycket tänkvärt.
David Gustavsson, förbundsordförande i Sverok som är Sveriges största ungdomsorganisation och samlar spelhobby intresserade, lyfter i ett blogginlägg upp att de nu får pengar från Ungdomsstyrelsen för att utveckla nya former för nätdemokrati. De är spännande tänk om SKUNK kunde finna en form för sina årsmöten där de hålls på nätet. Det kunde vara en spännande väg att engagera, säkert inte enkelt men något att undersöka närmare.

Inga kommentarer: