torsdag 23 februari 2017

Behövs en mer restriktiv flykting och invandringspolitik på Åland? Mitt svar är nej.

Efter ett inlägg på Facebook "det är fullständigt klart att det är helt oacceptabelt det som sker i de svenska förorterna" vilket ju är något man verkligen kan hålla med om, men där sen kopplingar till den åländska flyktingpolitiken kritiserades valde jag att gå in tråden med detta inlägg:
"Ursäkta men senast för en stund sen sa svenska polisen i nyheten att det varit tufft i Rinkeby i natt, men att de finns många positiva saker som händer i den förorten nu. Vad det gäller om det är värre idag så skriver den svenska myndigheten BRÅ att brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier har en ökning jämfört med föregående år, men ligger på ungefär samma nivå som 2005. Att de finns problem med utanförskap i en hel del förorter är klart men de hjälper inte att vi förfasar oss och generaliserar kring ett problem som är komplext på många sätt."

"Att fattigdom och ekonomiska klyftor ökar, det är ett problem. Migration har alltid varit viktigt för utvecklingen av områden, de är inte minst Åland och Sverige bevis på. Båda ställen har förstås problem men som helhet fungerar de mycket bra. Betyder inte att vi ska slå oss till ro utan fortsätta ändra på de som inte fungerar."

Blev sen utmanad attt förklara mig och hänvisade till min blogg: http://miahanstrom.blogspot.com/2016/10/vinsterna-ar-langsiktiga-och-allmanna.html

Fick sen 5 punkter som en medlem i diskussionen hade som grund för att ha en restriktiv syn på flyktingmottagande och ville att jag skulle svara på dem. Att svara på påståenden var inte enkelt, enskilda händelser, egna upplevelser ska bemötas som att de är fakta. Jag valde dock att bemöta då jag tyckte att frågeställaren verkligen verkade intresserad.

Mitt svar:
För de första undrar jag vilka källor påståenden har. 
För de andra är viktigt att förstå att Sverige har haft en anstormning av asylsökande senaste året vilket lett till vissa problem med omhändertagande av dessa. På Åland har vi i princip bara har tagit emot och kommer att ta emot några kvotflyktingar, då vi ju inte ingår i de finska asylmottagningen. Att göra jämförelser mellan Åland och Sverige inte så relevant.
De som har skett i Rinkeby häromdagen är tragiskt senast men är inte något som har att göra med flyktingar och asylsökande utan om ett utanförskap och fattigdom. Tycker att Erica Scott skriver bra om det citat nedan. 
För de tredje ingen har påstått att migration är en enkel fråga eller problemfritt de har de aldrig varit, men migration har samtidigt alltid varit viktigt för ett samhälles utveckling, de finns de många rapporter i Sverige och internationella som visar.

Här  kommer nu några kommentarer på de 5 påståendena:
1. För de första så har de nu även från officiellt håll medgivits att invandringen / flykting mottagandet i Sverige är över representerat vad beträffar brottslig verksamhet.

Stämmer till viss del, men redan att slå ihop invandrade och flyktingar blir missvisande. Frågan är mer komplex och får andra dimensioner om man delar upp brotten som begåtts.
Här vill jag citera Dick Sundevall som bygger sitt resonemang på BRÅ: 
   "Begår man brott ska man lagföras oavsett om man är invandrare eller svensk sedan många generationer bakåt. Är brottet grovt kan man som invandrare med utländskt medborgarskap utvisas under ett antal år eller på livstid. Vilket också sker. Sverige ska inte vara någon fristad för personer som kommer hit och begår grova brott.
   Med det sagt, av landets första- och andra generationens invandrare är det en promille som idag sitter i fängelse, häkten eller på ungdomshem. Det är alltså 99,9 procent av landets invandrare som just nu inte avtjänar något straff för brottslighet. Samtidigt är invandrare överrepresenterade bland de som döms för brott i Sverige. Precis som det är i de flesta västländer. Den vanligaste förekommande utlänningen i norska fängelser har till och från varit en svensk. Genom åren har finländare varit en av de största invandrargrupperna i svenska fängelser.
   Så ser det ut runt om i Europa. Det är från de närmaste grannländerna som de flesta invandrare kommer som döms för olika brott. Idag sitter det så många engelsmän i fängelser i andra länder att de till och med har en egen tidning som distribueras bland dem.
   Vi har problem i Sverige med vissa förorter där det begås alldeles för många brott. Inte minst våldsbrott. Men det har vi alltid haft även om det skjuts mer idag. När jag var tonåringen växte jag upp i en av dessa förorter som polisen då höll ett extra öga på, Rågsved i södra Stockholm. Jag är övertygad om att det fanns poliser som på den tiden pratade om problemen i några av de värsta förorterna i södra Stockholm. Närmare bestämt Högdalen, Rågsved, Hökarängen och Midsommarkransen. Eller i de västra förorterna, där problem av samma slag fanns i Vällingby och Hässelby.
   Det handlade om områden där barnfamiljer flyttade in i en massa hyreshus och det efter några år befolkades av alldeles för många tonårskillar. Då som nu begår 80-90 procent av tonåriga grabbar kriminella handlingar. Allt från snatteri till mord. Skillnaden var att då var vi nästan bara infödda svenskar. Möjligen var någon finsk kille med i gänget.
   Om det idag är 70-80 procent unga invandrarkillar i vissa förorter, så är det inte konstigt att det i huvudsak är invandrare som begår brott där. Det är lika självklart som att det när jag var tonåring var i huvudsak infödda unga svenska killar som tog ut svängarna alldeles för mycket."

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/48736-peter-springare-och-yttrandefriheten/

2. De är också som så att grupp våldtäkter mot unga svenska flickor så är flyktingarna klart över representerade.

Vilken fakta ligger bakom detta påstående? 
Fakta är: 
* Våldtäkter finns i alla kulturer, inom alla religioner och inom alla samhällsklasser. Den gemensamma nämnaren är att det flesta som utför våldtäkterna är män. 97 procent av de anmälda sexövergreppen 2015 utfördes av män, men det innebär inte att de flesta män våldtar. Inte ens i närheten. (BRÅ).
* Svenska polisen (BRÅ) har kartlagt anmälningar av sexuella ofredanden mot ungdomar under 18 år förra året. Totalt cirka 3300 anmälningar, där är inte ungdomar med utländsk bakgrund överrepresenterade, vilket är de som ST lyfter fram som det största problemet.  Det enda man kan finna en överrepresentation av i den gruppen är sexuellt ofredande som skedde i badhus och på festivaler (totalt ca 150 anmälningar av de 3300). Inte heller studier kring sexuell utsatthet bland 18-åringar som genomförts 2004, 2009, 2014 har visat någon överrepresentation av ungdomar med utländsk bakgrund.

Om man tittar på frågan om våldtäkt i stort går det inte att jämföra rakt av många länder saknar pålitlig statistik och ovanpå det är definitionen på våldtäkt annorlunda.
Vill man verkligen fördjupa sig i svenska förhållande kan jag rekommendera följande länkar:
http://bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-04-13-mans-vald-mot-kvinnor-och-man.html
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Övriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf
http://bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott

3. I Malmö så har de funnits en mosaisk församling sedan många år tillbaka dom har haft ett inbaka skymd verksamhet och egentligen inte stört någon och haft arbete och försörjt sig själva . Dom har nu blivit utsatta för våldsamheter av en muslimsk mobb som är för dessa judar något helt nytt som dom inte känner igen från tidigare . Följaktligen så har detta problem kommit med denna flyktig ström.

Vilken fakta ligger bakom detta påstående? Problemet med judehat och fördomar kring judar har ökat. Det finns även problem mellan mosaiska församlingar och nynazister. Om detta är sant så ska givetvis brottslingarna lagföras och dömas oavsett bakgrund. Men att skylla på flyktingar för att antiseminstismen ökar finns vad jag vet ingen som helst grund för.
4. De är heller inte någon större hemlighet att svenska skolors resultat har rasat på grund av att de är otroligt svårt att integrera den mängd som Sverige har tagit emot under dom senaste åren. Jag har själv en son som går i skola i Sverige och han klagar högljutt över att skol arbetet anpassas efter dom nyanlända i klassen och i jämförelse med jämn gamla på Åland så konstaterar vi att de är betydligt efter i skolarbetet. 

Egna erfarenheter är sanna men kan inte ligga som grund för en politik. Svensk skolpolitik är problematisk på många sätt och svensk skola har stora utmaningar. Men att påstå att den senaste vågen av asylsökande eller den reglerade flyktingmottagningen har givit de sämre resultat stämmer inte. Faktum är tt skolresultaten sjunker även i kommuner med liten eller ingen invandring och beror generellt sett på andra orsaker. Skolverket skriver: segregering, decentralisering, differentiering och individualisering är fyra faktorer som påverkat resultaten i svensk skola negativt. www.skolverket.se

5. Bildnings nivån på dom som anländer är ofta på den nivå att dom inte heller kan föras in på arbetsmarknaden , utan hamnar då i ett utanförskap av den orsaken.

De stämmer att den utrikesfödda befolkningen har något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige men när det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten. Att man behöver språket och det kräver en insats från värdlandet att ordna med bra utbildning är sant. Men vinsten för mottagande landet att få arbetskraft, nya kunskaper och erfarenheter visar historiskt sett vara en vinstlott. Lyckas man inte med integration leder de förstås till problem, men problem för individerna och samhället blir det ju för alla människor som av någon anledning inte kommer in i samhället oavsett varifrån de kommer eller orsaken. www.migrationsinfo.se

Avslutningsvis tack för utmaningen och jag hoppas att mina svar gav dig och andra förståelse för vad jag grundar mina ståndpunkter på. Som du förstod av mitt blogginlägg så tror jag att de åländska samhället är välrustat och även blir bättre rustat med invandring av olika slag. Vi behöver bli fler, vi behöver mångfald.

Erica Scotts: 
"Jag har inte uppfattat det som att någon vill ignorera problemet/utmaningarna. De beskrivs ju rakt upp och ner i vartenda reportage. Tvärtom verkar det som att man från polisens sida sedan några år har en ökad närvaro i bland annat Rinkeby och att man är bekymrad över att den nya polisstationen har blivit försenad. Däremot är ju bevisligen inte torget i Rinkeby någon no-go-zone. Folk lever sitt vardagsliv där och går och handlar precis som på andra ställen. Polisen gjorde ju uppenbarligen sitt jobb också och tog med sig den misstänkte personen. Att möta våld med våld är sällan särskilt lyckat i längden. Listan på kravaller i Sverige de senaste 300 åren bygger på forskning om den desperation som utvecklas när grupper i samhället av olika orsaker känner sig marginaliserade och i ett utanförskap. Ofta kopplat med sociala och ekonomiska utmaningar. Forskningen visar att samma mönster har upprepat sig genom århundradena. Krafterna borde alltså riktas på att tackla dessa grundläggande ojämlikheter i samhället och inte på att piska upp en större klyfta av vi och dom. Det här är ungdomar som är någons son, någons bror, någons barnbarn. Det dom gör i sak är inte acceptabelt. Men är det så svårt att leva sig in i frågan om att det kan, även i ett fantastiskt nordiskt samhälle, uppstå situationer där grupper i samhället känner att deras gemensamma nämnare är ett utanförskap. Där människor känner att de inte har makt att förändra sin situation. Där det inte finns plats för dem. Vad gör såna känslor med en människa? Och vad skulle lösningen kunna vara?"

måndag 20 februari 2017

Funderingar kring sömn

Många sover dåligt, de har förstås olika orsaker de kan vara som för mig jag som har en sjukdom som ger kroppsvärk som stör sömnen. Det kan vara stress, depression eller bara att kropp och hjärna satt igång felaktiga mönster som är svåra att bryta och som i sig blir en stress. Akut kan sömnmedel vara en hjälp men oftast behövs sen hjälp med KBT-liknande metoder ibland av kombination av mediciner för att hitta sätt som fungerar. För mig har t ex ljudböcker varit en del i att hitta mitt sätt att sova mer hälsosamt.
Att sömnproblem stressar är helt klart och får man inte sova och vila tillräckligt blir man sjuk. Men de finns myter kring sömn som kan stressa och som kan göra att den som har svårt att somna eller bara sover korta pass blir mer stressad. 

Här är några saker som jag fått fram som har hjälpt mig att ta vara på sömnmöjligheter.
Man kan ta igen sömn
Jo, men man tar inte igen det i timmar och minuter, och man får mer djupsömn och somnar oftast snabbar natten efter en dålig natt.
Man behöver inte sova alla sina timmar i sträck
Uppdelad sömn har inga negativa konsekvenser, man kan har nytta av de sömnsnuttar man får. Får man ihop t ex sju timmar som är vad de flesta människorna generellt behöver så gör det inget om det är uppdelat. 
Man sover inte alltid bäst före midnatt
När man sover bäst beror lite på när man somnar, en normal nattsömn är väldigt ineffektiv mot slutet, de sista timmarna är bara tio procent så effektiva som de första, återhämtningskraften är störst de första timmarna.
Man sover bättre om det är mörkt
Nja, men undvik direkt ljus de är väldigt uppiggande, de har en direkt effekt på hjärnan en slags aktiveringssignal som ökar  ämnesomsättning.
Kaffe stör sömnen
Ja, att undvika att dricka kaffe kan vara smart, koffein är väldigt effektivt för att trycka bort sömnen, men är man van vid en hög nivå koffein kan istället abstinensen bli ett problem som gör det svårare att somna. För den som är känslig kan te störa.
Bara för att man är trött när man vaknar behöver man inte ha sovit dåligt
Trötthet när man vaknar beror delvis på när man kliver upp och vilken dygnsrytm man har. Trötthetskänslan när man väcks mitt i djupsömnen behöver inte betyda att man sovit dåligt, inte heller om man är trött för att man går upp en timme tidigare än vanligt.
Man behöver inte sova 8 timmar per natt
Det är väldigt individuellt individuellt hur mycket man behöver sova de kan variera mellan 5-10 timmar, vissa sover helt enkel med effektivt. Men snittet på 7 timmar är de som folk verkar må bäst av. 
Sömntåg finns inte däremot vakenhetsvariationer
Men det finns en viss variation i vakenhetsnivån och att den också stimuleras av olika saker, så tänker man på något roligt, äter något eller tänder en lampa blir man piggare. När hjärnan tycker att man borde sova försöker den stänga av vakenheten  om man då stör den så väntar den en stund och försöker igen.

Fakta om sömn är en god hjälp och idag finns en hel del sömnforskning.

söndag 5 februari 2017

Pälsdjursallergi finns inte!

På Föreningshuset har vi bestämt att man får ha hund på sitt kontor. Vän av ordningen tänker genast, men allergierna då och ja visst är det ett problem ibland, men i de allmänna utrymmena så undviker vi att ha hundar.

Hur tänker vi; jo vi ser det som en del i de personalfrämjande åtgärder, de som jobbar i huset är anställda av föreningar som sällan har pengar för att ge extra för hälsofrämjande aktiviteter såsom en hel del privata företag kan ge sina anställda. Men vi vet att hjärt-kärlsjukdomarna är ett stort problem idag. Att ha husdjur, särskilt hund, har visat sig minska risken för just detta. Det är inte säkerställt forskningsmässigt, men studier visar att hundägare är mer fysiskt aktiva, har lägre blodtryck och oftare överlever en hjärtinfarkt än andra. 
Det finns mycket myter om allergi, vad vet vi idag: Att leva med djur ökar inte risken för allergi, tvärtom. Det mest allergiskyddande är att växa upp med djur. Man blir alltså inte allergisk för att man umgås med djur. 
Agnes Wold som är professor i klinisk bakteriologi vid ­Göteborgs universitet skriver i Fokus: "Allergi innebär att ett felprogrammerat immunsystem angriper ofarliga ämnen i omgivningen, så kallade allergener. Allergenerna är oftast proteiner från växter eller djur som vi får i oss via maten eller luften. Allergier ökar i rika välordnade samhällen när infektionerna minskar, kanske för att exponeringen för allt färre mikroorganismer gör att immunsystemet inte får den rätta träningen." 
Pälsdjursallergi finns inte, det är inte katter och hundars päls som är problemet, det är inte så att immunsystemet reagerar mot djurens päls. 
De finns idag alltmer forskning kring allergi vad det gäller hästar, hundar och katter, som ju finns allt mer t ex Hans Grönlund och hans forskargrupp. Man hoppas att man relativt snart 
kan vaccinera så att den som är allergisk mot t ex hund kan leva med sin hund. 
En hundallergiker reagerar mot proteiner i hundens blod. De kan läcka ut via saliven och en del kan förstås fastna i pälsen, men varken nakna katter och hundar eller de som har speciell päls är bättre ur allergisynpunkt. Viktigt är också att den som är allergisk mot katt behöver inte alls vara allergisk mot hund, men fler är allergiska mot katter än mot hundar. 

Vissa raser visar sig vara mer allergena än andra, en studie visade t ex att labrador hade högst allergenhalt medan pudel hade lägst men de skilde sig också från individ till indivd och hanhundar är mer allergena än honor.
Agnes Wold skriver också att: "Allergi mot hund är relativt ovanligt men många tror att de är allergiska för att de genomgått ett »allergitest« och reagerat mot hund. Men dessa tester mäter inte alls allergi. De visar om man har IgE-antikroppar i blodet mot ett eller flera allergener, vilket kallas sensibilisering. Sådana tester kan ingå i en allergiutredning, men allergi betyder att man får symtom när man utsätts för allergenet i fråga. Det är mycket vanligt att vara sensibiliserad mot något allergen utan att vara allergisk. I sådant fall finns ingen orsak att undvika allergenet. Ingen har visat att det är bra att undvika hundar om man bara är sensibiliserad, men inte allergisk, mot hund."
Jag ser hur hundar har en terapeutisk och livsbefrämjande förmåga, både genom den organiserade terapihundsverksamheten men minst lika mycket genom att man har en hundkompis. En hundkompis göra livet lättare att leva för oss i vardagen, vi har en vän som möter oss, någon som acceptera oss för den vi är utan att lägga värdering på hur vi ser ut eller vilken status vi har. Någon som inte dömer oss, någon som får oss att gå ut och kontinuerligt röra på oss. Ja någon som ökar livsglädjen, lättar upp stämningen och för många också minskar känslan av isolering och utanförskap.
Jag hoppas att vaccinet mot hundallergi inom kort är än bättre än de som finns idag så att även de som har störst problem med allergi mot hundar får möjlighet att lära känna en hund och jag tror att vi skulle vinna på att sluta använda pälsallergi både i vardagsspråk men också sjukvården borde fundera på sina formuleringar. Så att vi bygger våra åsikter på fakta och inte gamla föreställningar.

söndag 29 januari 2017

Enda vägen är att organisera sig och agera, inge kan göra allt men alla kan göra något!

Senaste dagarna har jag fått många signaler om uppgivenhet och de är lätt att bli uppgiven. I Ryssland har Duman beslutat med röstsiffrorna 386 mot 2 att det nu bara är ett administrativt brott att misshandla sin fru och sina barn, så länge offren överlever och inte bryter några ben är det att jämföra med en smärre förseelse! Sen går den rysk-ortodoxa kyrkan och välsignar lagändringen. I USA startar den nye presidenten med att stoppa federala bidrag till alla organisationer som stödjer kvinnors rätt till abort. Orden blev lag 44 år efter det att fri abort i princip blev laglig i USA, risken är uppenbar att många kvinnor kommer att dö på grund av illegala aborter!
Vi ser att de framgångar som kvinnor kämpat sig till förloras, männen tar sig allt mer makt. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett samhälle som diskriminerar kvinnor, ett samhälle som saknar jämställdhet och sann demokrati.
Frågan vad som gör att män slår och är våldsamma eller använder strukturen för att begränsa kvinnor rätt att bestämma över sina liv är komplicerad och har flera dimensioner. Det kan engagera sig i för engagera sig det är den enda vägen, det är vad vi behöver göra. 
Jag menar att alla män som inte vill betraktas som "the bad guys" mer aktivt än tidigare måste visa sina ställningstaganden på samma sätt som många kvinnor gjort och att fler kvinnor måste engagera sig, om inte annat för sina systrar skull. Vi måste alla använda våra arenor och vara tydliga med var vi står när någon drar ett sexistiskt skämt, förlöjligar eller förminskar pga av kön, på fotbollsmatchen, på krogen, på festmiddagen eller på jobbet.
Vi måste göra uppgivenheten till vrede och använda de som händer hemma, i Ryssland och USA som extra bränsle. Vi måste organisera oss! Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
Ett sätt är att komma med i arbetet i föreningen Ålands Feministparaply-nätverk för jämställdhet. Du kan bilda en grupp för just det du tycker är viktigt och vill lägga kraft på eller komma med i arbetet i t ex arbetet med Våld mot kvinnor eller  firandet av 8 mars.

lördag 28 januari 2017

Samhällsutvecklingen är ingen naturlag

Samhällsutvecklingen är ingen naturlag, men det finns forskare och debattörer som lyfter fram  analyser, kunskap, teorier och frågor som det kan vara bra att ta till sig, som gör att man på ett bättre sätt kan styrs utvecklingen i stort och i smått.
Våra visioner, beskrivningar och föreställningar har betydelse för framtiden.
Idag beskrivs det mesta utifrån centralortens behov och dess invånare
En satsning i centralorten är en investering medan motsvarande satsning på landsbygden blir bidrag. Brist på bostäder, dagis och skolor i stan är allas problem och ska lösas av samhället. På landsbygden blir det ett lokalt problem som ofta ska lösas av, eller i alla fall med bistånd av, de som bor där, underförstått de som valt att bo där. Väljer du att bo på landsbygden får du skylla dig själv, du kan ju alltid flytta. Det handlar om att vad som är självklart och vad som utifrån det blir dess motsats. Om du inte väljer det som är självklart blir det upp till dig att ta konsekvenserna.
I veckan öppnades utställning Vem är hen? på Ålands kulturhistoriska museum. Gå och se den eller kom på diskussionen som jag ska leda den 2 mars den problematiserar norm utifrån kön. Men tillbaks till norm utifrån bostadsort. Det som är norm beskrivs på ett positivt sätt. Ord som förknippas med staden eller centralorten är till exempel kultur, framgång, innovationer och utveckling medan landsbygden kopplas till ord som särskild, eftersatt, övergiven, passiv och tärande. Ofta beskrivs bara det ena de andra blir den underförstådda motsatsen. Människor som flyttar från staden till landsbygden är modiga och gör ett spännande val. De som gör de motsatta gör de som förväntas, de som blir kvar är loosers 
Det är viktigt att synliggöra hur saker beskrivs när vi läser en artikel, ett politiskt förslag eller en ny strategi, vilket perspektiv ligger bakom, vad är det den som skriver menar är så naturligt att det inte behöver diskuteras. Senast valde flera medier att fånga upp "Värmland och Gotland är en skräpyta, där finns ingen ekonomisk aktivitet" ur en föreläsning av ekonomen Kjell A Nordström. Citatet upprörde även mig, han spelade verkligen på motsatsen. Men till hans försvar så behöver man höra hela hans resonemang och han tror på en framtid för landsbygden men det kräver annat och den ekonomiska attraktionen gör att han tror att det om 30 år bor fem miljoner invånare i Storstockholm. Andra delar av landet töms på folk och blir ekonomiska "skräpytor". Nordström säger också vilket jag tycker är mycket intressant citat från tidningen Land: 
För att vända trenden med utflyttning rekommenderar ekonomen ett test i två delar. Det första är ett kommunikationstest.
– Allt som krymper avstånden till centrum är bra.Den andra delen är ortens dragningskraft på kvinnor.
– Lyckas man få unga kvinnor att vilja bo på en ort, då har man lyckats. Det säger något om andan på orten om de ser en framtid där, säger Kjell A Nordström.
Samhällsutveckling är något som utvecklas i ett politiskt samspel med naturen. Samhällsutveckling behöver inte vara pengar i fokus, pengar och ekonomi är bara redskap som vi inte behöver låta styra hur vi utvecklar ett hållbart samhälle för djur, natur och människor.

måndag 16 januari 2017

Framtidens resande och idag

Skrev idag ett kort brev till infrastrukturministern och näringsministern, hoppas att de uppskattade det och förstår allvaret:

"Vill bara säga att jag tycker att det är helt hopplöst att man inte 15/1 kan göra sina bokningar för februari hos Ålandstrafiken, både som privatperson och företagare kräver ju livet framförhållning. Det borde vara förutsättningarna att driva verksamhet och bo i skärgården som styr när tidtabellen slås fast inte budgeten.

Utöver det borde så stora förändringar som gjorts med höjningar av avgifter både konsekvensbedömas och aviseras långt i förväg så att de vid behov går att kompensera t ex för de ekonomiskt svagaste grupperna som t ex kvinnor med låg pension, medborgare som byggt upp Åland och nu måste spara än mer än vad de redan gjort."

Det är självvalt att bo i skärgården och jag tar det tunga resandet även om jag drömmer om att vi ska få snabba persontransporter, vilket jag ser som en förutsättning för att vi ska få ung människor att flytta hit eller vilja bo kvar. Bland annat den urbaniseringsnorm som är så stark gör att vi behöver kunna transportera oss snabbt, helst som i Harry Porter med teleportering som mina barn sagt är en förutsättning för att de ska bo här. 
Snabba persontransporter är helt möjlig idag enligt expertisen finns det till och med isgående båtar som skulle fungera i vår skärgård. Den starka manliga normen "inte utan min bil" som härskar i skärgården (jag gillar också att ta med min bil) gör dock att de är svårt att tänka nya resmönster, men jag tror att det är ett måste. De går när tunnelbanan byggdes i mitten av 1800 talet i London sa man att ingen kommer att vilja gå ned i under jorden och resa, men ingen ångrar väl den modiga och kostsamma satsningen idag. Flera av skärgårdskommunerna satsar nu på tomter för hel- och deltidsboende men parallellt med det måste regeringen starta projektet "trafik med snabba persontransporter", sen kan man successivt dra ned på de dyra färjorna med biltransporterna till ett minimum med kanske två turer per dag. Men att minska turer innan man byggt upp en ny infrastruktur för resandet vore förödande.

tisdag 3 januari 2017

Jag skrev tidigare ett brev till presidenten, idag fick jag svar

Jag skrev tidigare ett brev till presidenten, (se nedan) idag fick jag svar:

Jag har mottagit Ert brev om jourreformen vid Vasa sjukhus.  Eftersom det kommit uppemot 3 500 brev måste jag svara alla gemensamt:

Många har önskat att jag skulle ”upphäva” den lag som riksdagen stiftat eller åtminstone låta bli att stadfästa den så att ärendet återsänds till riksdagen för ny behandling. Presidenten har ingen rätt att ”upphäva” lagar, och under de senaste årtiondena har endast en lag återsänts. För detta krävs starka rättsliga grunder. Om riksdagen godkänner en återsänd lag med oförändrat innehåll, träder den i kraft utan att stadfästas av republikens president.

Ärendet är förenat med både politisk och juridisk prövning.  Beslutet är politiskt i fråga om hur många sjukhus som får behålla omfattande jour och var dessa sjukhus är belägna. Riksdagen har fattat ett beslut i frågan, och det kan presidenten inte ändra. Det finns heller inga skäl att anta att riksdagen inte skulle fatta samma beslut om ärendet återsändes till riksdagen.

Den juridiska aspekten handlar om de språkliga rättigheterna.  När riksdagens grundlagsutskott behandlade ärendet konstaterade utskottet enhälligt i sitt utlåtande att lagen kan godkännas, förutsatt att de språkliga rättigheterna tryggas genom lag. 

Nu innehåller lagen följande krav: ”För att trygga de språkliga rättigheterna ska Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ordna jourtjänster på finska och svenska så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer.”

En viktig aspekt är att de språkliga rättigheterna också ska fungera i praktiken. Därför gjorde jag följande uttalande i samband med att jag stadfäste lagen: 

”Rätten att använda det egna språket, finska eller svenska, är en rättighet som tryggas i grundlagen. Detta är särskilt viktigt för dem som är sjuka.  

Det är en laglighetsfråga, inte en ändamålsenlighetsfråga, att de språkliga rättigheterna garanteras. En lag som stiftats av riksdagen och som upprepar grundlagens krav innehåller alltså en absolut skyldighet att trygga de språkliga rättigheterna. Avsikten är att bestämmelser om tillämpningen av lagen ska utfärdas genom förordningar, varvid såväl den som utfärdar förordningarna som de som verkställer dem har tjänsteansvar för att de språkliga rättigheterna också tillgodoses i praktiken. I detta fall innebär det enligt min uppfattning att jourtjänster kan överföras från Vasa till Seinäjoki endast om det vid överförandet råder säkerhet om att patienterna får dessa tjänster på finska eller svenska enligt eget val.”

Högaktningsfullt,
Sauli Niinistö
Republikens president

---------------------------------------------------------------------
Till President Sauli Niinistö!

Jag hade förmånen att skaka hand med dig i Tammerfors den 6 december för några år sedan.

Nu skriver till er som engagerad medborgare. Den nuvarande regeringen och dess medlemmar har vidtagit en rad åtgärder som väcker oro. Den här oron delas av många medborgare. De tidigare allmänt accepterade reglerna kring arbetet i riksdagen och regeringens förhållande till de fria massmedierna har brutits. 

Här är de senaste exemplen, som fått mig att inse att någonting måste göras för att stoppa den oroande utvecklingen:
I arbetet kring vårdreformen har grundlagsutskottets utlåtande kring de språkliga rättigheterna inte respekterats. 
Statsministern har otillbörligt påverkat YLE i till den grad att YLE:s ledning sett sig tvungen att följa statsministerns påtryckning. 

Ni, herr President, har möjlighet att som landets högste och en respekterad styresman i offentligheten ta ställning för demokratin och respekten för dess spelregler. 

Ni har också möjlighet att inlägga Ert veto mot lagförslag ni anser strida mot grundlagen, vilket är en synnerligen viktig institution i vår konstitution, särskilt som ingen författningsdomstol finns.

Jag hoppas att ni lyssnar på mig och många andra medborgare och gör allt ni kan för att Finland med stolthet kan stå upp för minoriteters rättigheter, rättsstaten såväl som de fria ordet.

Med Vänliga Hälsningar

Mia Hanström
AX-22820 Kumlinge
Åland
mia.hanstrom@kumlinge.com
mobil +358 400 784871