lördag 25 mars 2017

Ekonomi och teknologi är ingen naturkraft

Ekonomi och teknologi är ingen naturkraft, det är något som vi människor skapat, de senaste ja kanske 20 åren så har politiker givit kapitalet större och större makt på bekostnad av demokratin. Det är en europeisk utveckling, men de sker väldigt aktivt i Sverige, Finland och på Åland. Genom de ekonomiska styrmodellerna (new public management), minskat fackligt inflytande och organisering och bolagisering av offentlig verksamhet har det politiska ansvaret flyttats bort och de blir svårare och svårare att ha insyn i och påverka de offentliga verksamheterna genom demokratiska beslut. En påstådd valfrihet har lett till att klyftor och orättvisor ökar. Kapitalet har getts större makt på bekostnad av demokratin. 
Det finns också ett stort problem med att politiker påstår att ekonomin är en kraft som inte går att påverka och de finns en låtsad maktlöshet till exempel när det gäller avfolkningen av landsbygd och nedläggningen av samhällsservice, som att det är något som bara blir. 
Jag ser många fördelar med EU och tycker att Brexit är en sorglig historia, men det är ett stort problem att en allt större del av de europeiska samhällena är reglerade av europeiska lagar och direktiv. Vilket gör det så gott som omöjligt för medborgarna att påverka genom den demokratiska processen. Det är så illa att ofta inte ens medlemsländernas regeringar kan påverka de många frågor som finns i den europeiska konstitutionen, fördraget och som är bortförda från den politiska EU nivån till den juridiska och den europeiska domstolen är den som slutligen bestämmer. De är som att nyliberalismen är inskriven i EU:s grundlag och den tolkas av jurister.
Politiker på olika nivåer partierna har svikit sin viktigaste uppgift att ge demokratin politisk kraft, bilda och organisera människor, måla upp visioner och arbeta för att förverkliga dem. Politikerna har istället hamnat i att mer administrerar villkor som styrs av ekonomin som om den vore en naturkraft. Jag som är aktiv politiker ser att det inte är lätt att bryta, men ser det som en överlevnadsfråga. Vi står inför en demokratisk kris vilket givit och ger populismen stort spelrum. Den dogmatiska ekonomiska politiken har ökat ojämlikheten och försvagat den gemensamma välfärden. De man kallar tvåtredjedelssamhället är en realitet och den sämre lottade tredjedelen som har sämre ekonomi, låg levnadsstandard  och urusla arbetsvillkor och en liten grupp som har roffat åt sig förmåner och rikedomar som är obegripliga för oss andra.
Finanskriserna har lett till politik där de svaga ses som tärande och ska sättas åt medborgarna ska betala medan direktörer och aktieägare gynnar sig själva. Deras girighet har skadat förtroendet för samhället och sammanhållningen i samhället. Detta har i grunden undergrävt många människors tilltro till politikens makt och ett förakt för politiker har utvecklats, partierna krymper och valdeltagandet minskar. Men det verkar också som att många politiker har förlorat tron på politikens kraft och fritt låter teknokrati och ekonomi styra. De har skapat ett drömläge för populistiska partier som mobiliserar bittra och frustrerade medborgare/väljare.
Demokratin är igen perfekt modell och den måste ständigt erövras, men det är en modell som ger utrymme möjlighet för oss alla att engagera oss och vi måste sätta att natur, djur och människor är i fokus.
Vi måste driva en politik bort från teknokratin, den ohämmade ekonomiska liberalismen och det destruktiva konkurrenssamhället i stora och små frågor. Det är både ett varje dagarbete och ett stort arbete för alla som sätter solidaritet och jämlikhet som de viktiga.
Vi kan alla göra skillnad.

måndag 20 mars 2017

Basinkomst på gång i Finland

Hösten 2016 skrev jag om att jag inte tror på basinkomst BINK som en framtidslöning. Idag är jag än mer övertygad. BINK testas i år Finland och bara att högerregering in Finland gör det borde göra att man anar ugglor i mossen. Basinkomstidén, en ersättning utan motprestation i stället för välfärdsfunktioner som arbetslöshetsunderstöd, sjukförsäkring, socialförsäkring barnbidrag, pensioner— låter så bra vid första tanken. Vänsterradikala och andra menar att reformen är ett sätt att frigöras från ett förtryckande system och ge en ekonomisk grundtrygghet för alla och den gör att vi får möjlighet att förkovra oss i kultur, ägna oss åt personliga projekt eller förbättra världen. Men det är inte så enkelt att basinkomst befriar människor. Det jag och fler med mig ser är att basinkomst riskerar att göra arbetsmarknadens parter överflödiga med resultatet att arbetsgivarna blir ännu mer stärkta ände redan är idag. Basinkomst skulle cementera och öka klassklyftor och den ojämlika inkomstfördelningen, kan sen motiveras med att det existerar en villkorslös grundtrygghet. Basinkomst förespråkarna glömmer bort att människor inte föds jämlika och att basinkomsten därför inte ger alla samma verktyg den blir en del i ett från början orättvist system. 
Trepartsmodellen (fack, arbetsgivare och politiker) har visat sig vara en modell som fungerar relativt väl, den ger möjlighet att förändra. Med basinkomst skulle fackförbund tappa inflytande och den viktiga rollen som lönebildande och lönenormerande och arbetsgivare skulle kunna hålla nere löner och slipper ta ansvar vid uppsägningar. För alla har ju en grundtrygghet!
Jag tror att lösningen är att organisera sig i facket och genom detta kämpa för de goda arbetslivet, fortsättningsvis är den rätt vägen, de har har fungerat tidigare och kan gör det igen.
Vi måste våga se och säga att det finns ett klassamhälle och vi behöver arbeta med frågor som organisering, demokratisering, fördelning och makt. Inte förminska eller slå sönder fackens makt vilket basinkomst riskerar att göra.

måndag 13 mars 2017

Women of the world 2017Nu på väg hem efter en fantastiskt WOWfestival med kvinnor och intersektionalitet i fokus.

Här är mitt tal jag höll på WOW Bites go Nordic.

Rubriken var: 

Today we have three women from the academy sitting in our government, and the last two periods two of them have been our government chief. 
I must say that our strategy to network, strengthen each other and taking back the word feminist has been rather successful.

My special field is youth work and during this period I have worked with developing and marketing a method called girlgroups, today we use the same method for boygroups, mixed groups and rainbow groups. I will tell you shortly about the girlgroups because it has proved to be such a fantastic method. The Girlgroup method enforces each girl’s strength. It empowers girls to have a more positive outlook on life and think as creative people, not victims. The network built up by the Girlgroups can also function as safety nets and be a support base when hardships might arise later in life. 

It has gender inequality as a base for the understanding of problems in people’s life. It is a small group, 6-8 participants, who meets regularly with their leaders. Within the group the participants are given the possibility to talk about things that interest them, what they find important and things they wonder about. The main activity is discussions, and the base is to “value clarification”. It means providing young with skills necessary to analyze their own attitudes and actions. All opportunities are allowed and the leaders are not there to moralize or point the participants in “the right direction”. But the leader’s have to be gender conscious main duty is to support the participants in their discussions and analysis of topics, to handle conflicts and listen to the participants’ ideas and wishes.
This has been a big activity on Åland for around 20 years and we have exported the activity to different countries and we also got it as a ”Best practice" 2004 at United Nation’s 49 session of the Commission on the Status of Women in New York. And around 100 Ålandic women has been educated in the method and in gender equality. It has for rather many of them been a way to understand themselves and the unequal structure in society and has shown them not to blame themselves for shortcomings, and at the same time support many hundreds of young girls.

Democracy needs commitment from the third sector, it requires that people organize themselves not only free in network but also in organizations. September 2014 we were a group that decided that we need a structured organization for action. We decided to start Åland’s feminist umbrella. It is a politically independent umbrella organization made for the Åland gender equality movement. I was elected to be the chairperson. We arrange a lot of activities through cooperation and commitment
It is a challenge to work including, both being including according to different discrimination grounds and to be open for people who are angry, well-educated feminists and those who just have woken up and only want to do something good.
But we must be including, loving, forgiving and wide thinking, and even if it sometimes can be hard.
We now work with and start different groups for different subjects and ways to be active.

Conclusions:
  • Don't sit and wait for being invited, act.
  • Built network for exchange of experiences and discussions.
  • Educate and support young people in gender questions, and create places for diskussions about life.
  • Organize yourselves, and don’t put energy to exclude because of knowledge or anything else, be including and accept different opinions if you have the same goal.
Thanks very much for listening.

torsdag 2 mars 2017

Den unga moderna människan önskar snabba persontransporter

Snart ska regeringen ta ställning till nya skärgårdstrafikplaner, de så kallade kortruttsplanerna, med förkortade färjpass och biltransporter över Föglö.

Jag som lyssnar mycket på vad unga tänker och tycker, hör: att ska skärgården överleva och utvecklas krävs snabbgående persontransporter, att flytta tillbaks eller till skärgården kräver att man kan ta sig snabbt fram och åter. Flera i den unga generationen skull helst se att vi teleporterade oss som i Harry Potter, men jag tror att vi måste börja med snabbgående persontransporter.
Jag tänker också på att vi behöver ett transportsystem som binder samman skärgården, de kan snabba persontransporter på ett relativt enkelt sätt ordna. De skulle utöver närheten i tid till fasta Åland underlätta och möjliggöra samarbete i skärgården t ex en gemensam administrativ- och politiskenhet för skärgården som är på tal i kommunstrukturreforemen. De skulle göra att vi i skärgården på ett mer fokuserat sätt kan driva våra frågor och stödja varandra utifrån att öarna har samma geografiska hinder. En gemensamma  administrativ- och politisk enhet skulle kunna få kraft att jobba med utveckling och höja både ledarskapskompetens och olika områdens kompetenser. Jag tror t ex att vi skulle vinna mycket på ett gemensamt skolområde. Jag vill vara tydlig jag menar inte att alla tjänstemän ska sitta på samma ö eller att inte alla dagens kommuner som har elever ska ha skola, äldrevård eller dagis. 
Vi  behöver fortsättningsvis färjor som varje dag kan ta med bilar och gods, men turtätheten kan vara en annan för dessa än idag.
Jag tror att vi måste söka lösningar för snabbgående passagerare transport som går ända in till Mariehamn, där måste de finnas cyklar och någon form av transportmöjligheter t ex en bilpool med elbilar som kan ge möjlighet för skärgårdsborna att enkelt ta sig runt på fasta Åland.
Jag är ingen transportexpert men folk i branschen har sagt mig att det idag finns båtar som skulle kunna fungera i våra vatten både på sommar och vinter. Ta reda på det innan någon avfärdar det.
Jag förstår att många inte vill se detta som en möjlighet, för nog vill också jag ha med mig min bil varje gång jag åker till stan. Men jag tror att vi måste tänka bortom vår egen bekvämlighet. Jag är i alla fall bara mer och mer övertyga om att vi måste lyfta blicken och vara lika modiga som de som projekterade tunnelbanan i London en gång där så gott som alla sa "ingen kommer att vilja åka i tunnlar". Men idag inser alla att de var en mycket smart investering.
Vill vi att skärgården ska ses som en möjlig bostadsplats så kräver den unga, moderna människan snabba kommunikationer, då tror jag att kortrutt kostar för mycket och står i motsättning till en ny form av trafik.

torsdag 23 februari 2017

Behövs en mer restriktiv flykting och invandringspolitik på Åland? Mitt svar är nej.

Efter ett inlägg på Facebook "det är fullständigt klart att det är helt oacceptabelt det som sker i de svenska förorterna" vilket ju är något man verkligen kan hålla med om, men där sen kopplingar till den åländska flyktingpolitiken kritiserades valde jag att gå in tråden med detta inlägg:
"Ursäkta men senast för en stund sen sa svenska polisen i nyheten att det varit tufft i Rinkeby i natt, men att de finns många positiva saker som händer i den förorten nu. Vad det gäller om det är värre idag så skriver den svenska myndigheten BRÅ att brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier har en ökning jämfört med föregående år, men ligger på ungefär samma nivå som 2005. Att de finns problem med utanförskap i en hel del förorter är klart men de hjälper inte att vi förfasar oss och generaliserar kring ett problem som är komplext på många sätt."

"Att fattigdom och ekonomiska klyftor ökar, det är ett problem. Migration har alltid varit viktigt för utvecklingen av områden, de är inte minst Åland och Sverige bevis på. Båda ställen har förstås problem men som helhet fungerar de mycket bra. Betyder inte att vi ska slå oss till ro utan fortsätta ändra på de som inte fungerar."

Blev sen utmanad attt förklara mig och hänvisade till min blogg: http://miahanstrom.blogspot.com/2016/10/vinsterna-ar-langsiktiga-och-allmanna.html

Fick sen 5 punkter som en medlem i diskussionen hade som grund för att ha en restriktiv syn på flyktingmottagande och ville att jag skulle svara på dem. Att svara på påståenden var inte enkelt, enskilda händelser, egna upplevelser ska bemötas som att de är fakta. Jag valde dock att bemöta då jag tyckte att frågeställaren verkligen verkade intresserad.

Mitt svar:
För de första undrar jag vilka källor påståenden har. 
För de andra är viktigt att förstå att Sverige har haft en anstormning av asylsökande senaste året vilket lett till vissa problem med omhändertagande av dessa. På Åland har vi i princip bara har tagit emot och kommer att ta emot några kvotflyktingar, då vi ju inte ingår i de finska asylmottagningen. Att göra jämförelser mellan Åland och Sverige inte så relevant.
De som har skett i Rinkeby häromdagen är tragiskt senast men är inte något som har att göra med flyktingar och asylsökande utan om ett utanförskap och fattigdom. Tycker att Erica Scott skriver bra om det citat nedan. 
För de tredje ingen har påstått att migration är en enkel fråga eller problemfritt de har de aldrig varit, men migration har samtidigt alltid varit viktigt för ett samhälles utveckling, de finns de många rapporter i Sverige och internationella som visar.

Här  kommer nu några kommentarer på de 5 påståendena:
1. För de första så har de nu även från officiellt håll medgivits att invandringen / flykting mottagandet i Sverige är över representerat vad beträffar brottslig verksamhet.

Stämmer till viss del, men redan att slå ihop invandrade och flyktingar blir missvisande. Frågan är mer komplex och får andra dimensioner om man delar upp brotten som begåtts.
Här vill jag citera Dick Sundevall som bygger sitt resonemang på BRÅ: 
   "Begår man brott ska man lagföras oavsett om man är invandrare eller svensk sedan många generationer bakåt. Är brottet grovt kan man som invandrare med utländskt medborgarskap utvisas under ett antal år eller på livstid. Vilket också sker. Sverige ska inte vara någon fristad för personer som kommer hit och begår grova brott.
   Med det sagt, av landets första- och andra generationens invandrare är det en promille som idag sitter i fängelse, häkten eller på ungdomshem. Det är alltså 99,9 procent av landets invandrare som just nu inte avtjänar något straff för brottslighet. Samtidigt är invandrare överrepresenterade bland de som döms för brott i Sverige. Precis som det är i de flesta västländer. Den vanligaste förekommande utlänningen i norska fängelser har till och från varit en svensk. Genom åren har finländare varit en av de största invandrargrupperna i svenska fängelser.
   Så ser det ut runt om i Europa. Det är från de närmaste grannländerna som de flesta invandrare kommer som döms för olika brott. Idag sitter det så många engelsmän i fängelser i andra länder att de till och med har en egen tidning som distribueras bland dem.
   Vi har problem i Sverige med vissa förorter där det begås alldeles för många brott. Inte minst våldsbrott. Men det har vi alltid haft även om det skjuts mer idag. När jag var tonåringen växte jag upp i en av dessa förorter som polisen då höll ett extra öga på, Rågsved i södra Stockholm. Jag är övertygad om att det fanns poliser som på den tiden pratade om problemen i några av de värsta förorterna i södra Stockholm. Närmare bestämt Högdalen, Rågsved, Hökarängen och Midsommarkransen. Eller i de västra förorterna, där problem av samma slag fanns i Vällingby och Hässelby.
   Det handlade om områden där barnfamiljer flyttade in i en massa hyreshus och det efter några år befolkades av alldeles för många tonårskillar. Då som nu begår 80-90 procent av tonåriga grabbar kriminella handlingar. Allt från snatteri till mord. Skillnaden var att då var vi nästan bara infödda svenskar. Möjligen var någon finsk kille med i gänget.
   Om det idag är 70-80 procent unga invandrarkillar i vissa förorter, så är det inte konstigt att det i huvudsak är invandrare som begår brott där. Det är lika självklart som att det när jag var tonåring var i huvudsak infödda unga svenska killar som tog ut svängarna alldeles för mycket."

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/48736-peter-springare-och-yttrandefriheten/

2. De är också som så att grupp våldtäkter mot unga svenska flickor så är flyktingarna klart över representerade.

Vilken fakta ligger bakom detta påstående? 
Fakta är: 
* Våldtäkter finns i alla kulturer, inom alla religioner och inom alla samhällsklasser. Den gemensamma nämnaren är att det flesta som utför våldtäkterna är män. 97 procent av de anmälda sexövergreppen 2015 utfördes av män, men det innebär inte att de flesta män våldtar. Inte ens i närheten. (BRÅ).
* Svenska polisen (BRÅ) har kartlagt anmälningar av sexuella ofredanden mot ungdomar under 18 år förra året. Totalt cirka 3300 anmälningar, där är inte ungdomar med utländsk bakgrund överrepresenterade, vilket är de som ST lyfter fram som det största problemet.  Det enda man kan finna en överrepresentation av i den gruppen är sexuellt ofredande som skedde i badhus och på festivaler (totalt ca 150 anmälningar av de 3300). Inte heller studier kring sexuell utsatthet bland 18-åringar som genomförts 2004, 2009, 2014 har visat någon överrepresentation av ungdomar med utländsk bakgrund.

Om man tittar på frågan om våldtäkt i stort går det inte att jämföra rakt av många länder saknar pålitlig statistik och ovanpå det är definitionen på våldtäkt annorlunda.
Vill man verkligen fördjupa sig i svenska förhållande kan jag rekommendera följande länkar:
http://bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-04-13-mans-vald-mot-kvinnor-och-man.html
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Övriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf
http://bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott

3. I Malmö så har de funnits en mosaisk församling sedan många år tillbaka dom har haft ett inbaka skymd verksamhet och egentligen inte stört någon och haft arbete och försörjt sig själva . Dom har nu blivit utsatta för våldsamheter av en muslimsk mobb som är för dessa judar något helt nytt som dom inte känner igen från tidigare . Följaktligen så har detta problem kommit med denna flyktig ström.

Vilken fakta ligger bakom detta påstående? Problemet med judehat och fördomar kring judar har ökat. Det finns även problem mellan mosaiska församlingar och nynazister. Om detta är sant så ska givetvis brottslingarna lagföras och dömas oavsett bakgrund. Men att skylla på flyktingar för att antiseminstismen ökar finns vad jag vet ingen som helst grund för.
4. De är heller inte någon större hemlighet att svenska skolors resultat har rasat på grund av att de är otroligt svårt att integrera den mängd som Sverige har tagit emot under dom senaste åren. Jag har själv en son som går i skola i Sverige och han klagar högljutt över att skol arbetet anpassas efter dom nyanlända i klassen och i jämförelse med jämn gamla på Åland så konstaterar vi att de är betydligt efter i skolarbetet. 

Egna erfarenheter är sanna men kan inte ligga som grund för en politik. Svensk skolpolitik är problematisk på många sätt och svensk skola har stora utmaningar. Men att påstå att den senaste vågen av asylsökande eller den reglerade flyktingmottagningen har givit de sämre resultat stämmer inte. Faktum är tt skolresultaten sjunker även i kommuner med liten eller ingen invandring och beror generellt sett på andra orsaker. Skolverket skriver: segregering, decentralisering, differentiering och individualisering är fyra faktorer som påverkat resultaten i svensk skola negativt. www.skolverket.se

5. Bildnings nivån på dom som anländer är ofta på den nivå att dom inte heller kan föras in på arbetsmarknaden , utan hamnar då i ett utanförskap av den orsaken.

De stämmer att den utrikesfödda befolkningen har något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige men när det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten. Att man behöver språket och det kräver en insats från värdlandet att ordna med bra utbildning är sant. Men vinsten för mottagande landet att få arbetskraft, nya kunskaper och erfarenheter visar historiskt sett vara en vinstlott. Lyckas man inte med integration leder de förstås till problem, men problem för individerna och samhället blir det ju för alla människor som av någon anledning inte kommer in i samhället oavsett varifrån de kommer eller orsaken. www.migrationsinfo.se

Avslutningsvis tack för utmaningen och jag hoppas att mina svar gav dig och andra förståelse för vad jag grundar mina ståndpunkter på. Som du förstod av mitt blogginlägg så tror jag att de åländska samhället är välrustat och även blir bättre rustat med invandring av olika slag. Vi behöver bli fler, vi behöver mångfald.

Erica Scotts: 
"Jag har inte uppfattat det som att någon vill ignorera problemet/utmaningarna. De beskrivs ju rakt upp och ner i vartenda reportage. Tvärtom verkar det som att man från polisens sida sedan några år har en ökad närvaro i bland annat Rinkeby och att man är bekymrad över att den nya polisstationen har blivit försenad. Däremot är ju bevisligen inte torget i Rinkeby någon no-go-zone. Folk lever sitt vardagsliv där och går och handlar precis som på andra ställen. Polisen gjorde ju uppenbarligen sitt jobb också och tog med sig den misstänkte personen. Att möta våld med våld är sällan särskilt lyckat i längden. Listan på kravaller i Sverige de senaste 300 åren bygger på forskning om den desperation som utvecklas när grupper i samhället av olika orsaker känner sig marginaliserade och i ett utanförskap. Ofta kopplat med sociala och ekonomiska utmaningar. Forskningen visar att samma mönster har upprepat sig genom århundradena. Krafterna borde alltså riktas på att tackla dessa grundläggande ojämlikheter i samhället och inte på att piska upp en större klyfta av vi och dom. Det här är ungdomar som är någons son, någons bror, någons barnbarn. Det dom gör i sak är inte acceptabelt. Men är det så svårt att leva sig in i frågan om att det kan, även i ett fantastiskt nordiskt samhälle, uppstå situationer där grupper i samhället känner att deras gemensamma nämnare är ett utanförskap. Där människor känner att de inte har makt att förändra sin situation. Där det inte finns plats för dem. Vad gör såna känslor med en människa? Och vad skulle lösningen kunna vara?"

måndag 20 februari 2017

Funderingar kring sömn

Många sover dåligt, de har förstås olika orsaker de kan vara som för mig jag som har en sjukdom som ger kroppsvärk som stör sömnen. Det kan vara stress, depression eller bara att kropp och hjärna satt igång felaktiga mönster som är svåra att bryta och som i sig blir en stress. Akut kan sömnmedel vara en hjälp men oftast behövs sen hjälp med KBT-liknande metoder ibland av kombination av mediciner för att hitta sätt som fungerar. För mig har t ex ljudböcker varit en del i att hitta mitt sätt att sova mer hälsosamt.
Att sömnproblem stressar är helt klart och får man inte sova och vila tillräckligt blir man sjuk. Men de finns myter kring sömn som kan stressa och som kan göra att den som har svårt att somna eller bara sover korta pass blir mer stressad. 

Här är några saker som jag fått fram som har hjälpt mig att ta vara på sömnmöjligheter.
Man kan ta igen sömn
Jo, men man tar inte igen det i timmar och minuter, och man får mer djupsömn och somnar oftast snabbar natten efter en dålig natt.
Man behöver inte sova alla sina timmar i sträck
Uppdelad sömn har inga negativa konsekvenser, man kan har nytta av de sömnsnuttar man får. Får man ihop t ex sju timmar som är vad de flesta människorna generellt behöver så gör det inget om det är uppdelat. 
Man sover inte alltid bäst före midnatt
När man sover bäst beror lite på när man somnar, en normal nattsömn är väldigt ineffektiv mot slutet, de sista timmarna är bara tio procent så effektiva som de första, återhämtningskraften är störst de första timmarna.
Man sover bättre om det är mörkt
Nja, men undvik direkt ljus de är väldigt uppiggande, de har en direkt effekt på hjärnan en slags aktiveringssignal som ökar  ämnesomsättning.
Kaffe stör sömnen
Ja, att undvika att dricka kaffe kan vara smart, koffein är väldigt effektivt för att trycka bort sömnen, men är man van vid en hög nivå koffein kan istället abstinensen bli ett problem som gör det svårare att somna. För den som är känslig kan te störa.
Bara för att man är trött när man vaknar behöver man inte ha sovit dåligt
Trötthet när man vaknar beror delvis på när man kliver upp och vilken dygnsrytm man har. Trötthetskänslan när man väcks mitt i djupsömnen behöver inte betyda att man sovit dåligt, inte heller om man är trött för att man går upp en timme tidigare än vanligt.
Man behöver inte sova 8 timmar per natt
Det är väldigt individuellt individuellt hur mycket man behöver sova de kan variera mellan 5-10 timmar, vissa sover helt enkel med effektivt. Men snittet på 7 timmar är de som folk verkar må bäst av. 
Sömntåg finns inte däremot vakenhetsvariationer
Men det finns en viss variation i vakenhetsnivån och att den också stimuleras av olika saker, så tänker man på något roligt, äter något eller tänder en lampa blir man piggare. När hjärnan tycker att man borde sova försöker den stänga av vakenheten  om man då stör den så väntar den en stund och försöker igen.

Fakta om sömn är en god hjälp och idag finns en hel del sömnforskning.

söndag 5 februari 2017

Pälsdjursallergi finns inte!

På Föreningshuset har vi bestämt att man får ha hund på sitt kontor. Vän av ordningen tänker genast, men allergierna då och ja visst är det ett problem ibland, men i de allmänna utrymmena så undviker vi att ha hundar.

Hur tänker vi; jo vi ser det som en del i de personalfrämjande åtgärder, de som jobbar i huset är anställda av föreningar som sällan har pengar för att ge extra för hälsofrämjande aktiviteter såsom en hel del privata företag kan ge sina anställda. Men vi vet att hjärt-kärlsjukdomarna är ett stort problem idag. Att ha husdjur, särskilt hund, har visat sig minska risken för just detta. Det är inte säkerställt forskningsmässigt, men studier visar att hundägare är mer fysiskt aktiva, har lägre blodtryck och oftare överlever en hjärtinfarkt än andra. 
Det finns mycket myter om allergi, vad vet vi idag: Att leva med djur ökar inte risken för allergi, tvärtom. Det mest allergiskyddande är att växa upp med djur. Man blir alltså inte allergisk för att man umgås med djur. 
Agnes Wold som är professor i klinisk bakteriologi vid ­Göteborgs universitet skriver i Fokus: "Allergi innebär att ett felprogrammerat immunsystem angriper ofarliga ämnen i omgivningen, så kallade allergener. Allergenerna är oftast proteiner från växter eller djur som vi får i oss via maten eller luften. Allergier ökar i rika välordnade samhällen när infektionerna minskar, kanske för att exponeringen för allt färre mikroorganismer gör att immunsystemet inte får den rätta träningen." 
Pälsdjursallergi finns inte, det är inte katter och hundars päls som är problemet, det är inte så att immunsystemet reagerar mot djurens päls. 
De finns idag alltmer forskning kring allergi vad det gäller hästar, hundar och katter, som ju finns allt mer t ex Hans Grönlund och hans forskargrupp. Man hoppas att man relativt snart 
kan vaccinera så att den som är allergisk mot t ex hund kan leva med sin hund. 
En hundallergiker reagerar mot proteiner i hundens blod. De kan läcka ut via saliven och en del kan förstås fastna i pälsen, men varken nakna katter och hundar eller de som har speciell päls är bättre ur allergisynpunkt. Viktigt är också att den som är allergisk mot katt behöver inte alls vara allergisk mot hund, men fler är allergiska mot katter än mot hundar. 

Vissa raser visar sig vara mer allergena än andra, en studie visade t ex att labrador hade högst allergenhalt medan pudel hade lägst men de skilde sig också från individ till indivd och hanhundar är mer allergena än honor.
Agnes Wold skriver också att: "Allergi mot hund är relativt ovanligt men många tror att de är allergiska för att de genomgått ett »allergitest« och reagerat mot hund. Men dessa tester mäter inte alls allergi. De visar om man har IgE-antikroppar i blodet mot ett eller flera allergener, vilket kallas sensibilisering. Sådana tester kan ingå i en allergiutredning, men allergi betyder att man får symtom när man utsätts för allergenet i fråga. Det är mycket vanligt att vara sensibiliserad mot något allergen utan att vara allergisk. I sådant fall finns ingen orsak att undvika allergenet. Ingen har visat att det är bra att undvika hundar om man bara är sensibiliserad, men inte allergisk, mot hund."
Jag ser hur hundar har en terapeutisk och livsbefrämjande förmåga, både genom den organiserade terapihundsverksamheten men minst lika mycket genom att man har en hundkompis. En hundkompis göra livet lättare att leva för oss i vardagen, vi har en vän som möter oss, någon som acceptera oss för den vi är utan att lägga värdering på hur vi ser ut eller vilken status vi har. Någon som inte dömer oss, någon som får oss att gå ut och kontinuerligt röra på oss. Ja någon som ökar livsglädjen, lättar upp stämningen och för många också minskar känslan av isolering och utanförskap.
Jag hoppas att vaccinet mot hundallergi inom kort är än bättre än de som finns idag så att även de som har störst problem med allergi mot hundar får möjlighet att lära känna en hund och jag tror att vi skulle vinna på att sluta använda pälsallergi både i vardagsspråk men också sjukvården borde fundera på sina formuleringar. Så att vi bygger våra åsikter på fakta och inte gamla föreställningar.