lördag 15 april 2017

Ta chansen titta på alla goda erfarenhet av distansarbete och gör något unikt när strukturen för de nya kommunerna byggs!

Jag är inte helt lycklig över förslaget till ny kommunstruktur, jag tycker för skärgårdens räkning att vi skulle vinna på att bygga en skärgårdskommun, då skulle vi samtidigt måsta få till snabbgående transporter och de var man nog inte beredd att satsa på.
En skärgårdskommun skulle bygga på en enhet som har samma geografiska villkor och som tvingas att arbeta tillsammans, nu står vi fortsättningsvis med väldigt små och svaga både politiskt och ekonomiskt enheter. Hoppfullt är att man ser det som ett första steg, även om det blir tungt att omorganisera igen efter en tid. För att splittra skärgården som man gjort både öster och väster utan större framgångar de menar jag vore väldigt dumt.

Positivt är, att det äntligen händer, de som vi är många som hoppats på, de kommer att vara ett tufft arbete med många inblandade och en hel del motstånd.
Nu finns chansen att göra något unikt och helt nytt. Nu ojas det över kostnader för att bygga nya stora kontorscenter. Men det är ju nu vi kan bygga unika verksamheter då invånarnas behov står i centrum. Den moderna tekniken och de många goda erfarenheter av distansarbete som effektivare arbete, ökad produktivitet, mer tid över till annat, bättre anställningsavtal och starkare landsbygd, ger oanade möjligheter. 
Vi kan dessutom på många sätt jobba med hållbarheten både för miljön och människorna.

Distansarbete visar sig att de oftast både blir effektivare och mindre sjukskrivningar och med den moderna tekniken blir det heller inte ensamt. Arbetet baseras på prestation och inte på synlig närvaro. En viktig del är dock att man med jämna mellanrum möts IRL (i verkligheten). Det räcker varken för kollegor, kunder eller klienter med bara möten via webb, chattar, videokonferenser, Skypemöten eller telefon. 
Det finns mycket kunskap om distansarbete idag.
Nu kommer också en ny trend för att göra mer hälsosamma och kostnadseffektiva arbetsplatser. Vi skulle nu istället för att tänka arbetsplatser i traditionell mening inspireras av det aktivitetsbaserade kontor, där de anställda (med några få undantag) inte har en fast arbetsplats, utan arbetar där det passar bäst för stunden. De ger  flexibilitet, de kan också hantera olika mycket folk på plats. I en kommun där man ska jobba teamrelaterat, flexibelt  och interaktivit mellan medarbetarna såväl som klienterna skulle de stödja också ett nytt sätt att arbeta med mer fokus på att underlätta för medborgarna. Om detta skrev jag tidigare och  de kommer mer och mer forskning och erfarenhet ta chansen att utforma de nya kommunernas kontor på en helt unik lösning som sen folk vill komma på studiebesök för att se. Här kan alla skärgårds och landsbygdskommuner gå före. Ta in konsulter, samarbeta med företagshälsovård och fack gör något unikt.

söndag 9 april 2017

Terrorister kan ta liv och spränga byggnader. Men vårt samhälle är det bara vi själva som kan förstöra


"Terrorister kan ta liv och spränga byggnader. Men vårt samhälle är det bara vi själva som kan förstöra”, skriver Maciej Zaremba i DN, jag håller helt med. 
Efter en kris som den i Stockholm i fredags ser man att många människor är beredda att inte bara hjälpa sina nära och kära utan också andra. Det ger hopp i de som man annars kan uppleva som ett starkt individualistiskt samhälle. Det säger också något som terrorister inte kan förstå, demokratin styrka. Ett samhällsbygge där frågor är öppna och där åsikter och idéer är fria, där en styrka är att just olikhet, mångfald och gemensamt engagemang är en grund. Där just olikhet ger styrka. Där man kan fördöma islamismen och andra totalitära samhällsidéer, men kan leva tillsammans med muslimer eller andra religionsutövare oavsett om man inte tror på gud eller tillhör en annan religion. Islamister och terrorister har liksom populister enkla lösningar, det hävdar att de finns enkla svar på de stora frågorna och det finns tydliga rätt och fel och ett vi och dom. 

Vi vet ännu inte om det var en ensam man eller en organiserad rörelse bakom dådet i Stockholm. Men ett terrodåd verkar det vara hur som helst. Terrorism är inget nytt, men till skillnad från 70-talets terrorister som Bader Meinhof,  IRA eller Svarta september som med hot och våld körde på för att få samhället dit de vill annars skulle det bli värre så har islamisterna inga krav, de verkar bara ha en idé, att splittra och att skrämma och göra folk rädda och genom att försvåra livet för Europas muslimer och få dem att gripa till vapen och bli en del av jihadrörelsen. De gör att allt vi och dom tänkande, alla aktioner mot samhället såväl som mot muslimer och grupper med annan etnisk bakgrund är en vinst för dem. De leder mot hat, hot och kaos och att grupper av människor ställs emot varandra. 

Men det finns hopp. Undersökningar från Frankrike visar att trots de hemska dåd som man där varit utsatta för så är människor speciella unga mer positivt inställda till muslimer idag. 
Det verkar inte finnas något automatiskt samband mellan terrordåd och främlingsrädsla. 
Men de visar sig att de spelar stor roll hur politiker, medier och andra auktoriteter agerar, samt hur man i samhället talar om invandrare och mångfald. Det gör att de populistiska partierna och grupperna som på ett plan kan verka ofarliga, är en stor fara. De agerar medvetet eller omedvetet som frihetens fiender genom att underblåsa rädsla och hat.

Det nordiska och många av de europeiska länderna har byggt relativt jämlika samhällen som bygger på tillit mellan människor och en rättsstat. De är viktigt att upprätthålla och utveckla den delen och det är ett "varjedagsarbete". De oroar mig mycket att de ekonomiska gapen blivit större och att folk pga av ursprung, kultur eller hudfärg kan gripas och hållas inlåsta långa tider utan rättegång på många ställen i Europa. Det är en tillbakagång. De kan gå mycket fort att förstöra de jämlika samhälle som byggts upp. Att bara ropa på flera poliser hjälper inte. Det handlar i grunden om att stärka den generella välfärdspolitiken och att skapa förutsättningar för alla att vara aktiva medborgare och vara med i samhällsbygget. Som Maciej Zaremba  skrev "Det tog århundraden av relativ jämlikhet och lagstyre att bygga upp den enastående tillit människor emellan som gjort Norden till en så fri, fredlig och välmående del av världen. Det kan gå mycket fort att riva ned den. Det är upp till oss. Terrorister kan ta liv och spränga byggnader. Men vårt samhälle är det bara vi själva som kan förstöra."

fredag 31 mars 2017

Privatiseringarna inom offentlig sektor har inte lett till de effekter som man trodde

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi kom i dagarna med en rapport som bekräftar det jag oroat mig för. Rapporten diskuterar erfarenheterna i Sverige från bland annat skolans, sjukvårdens och socialförsäkringens områden. Rapporten kan hämtas här. Man kan se seminariet där rapporten presenteras här. 
"Privatiseringarna inom offentlig sektor har gett blandat resultat, men generellt inte lett till de effekter som har eftersträvats. Inte heller har de näringslivsinspirerade styrningsmetoderna som tillämpas inom offentlig verksamhet (NPM, new public management) levererat förväntat resultat." skriver Per Molander. Han analyserar också hur gränsen mellan offentligt och privat bör dras, dels hur den offentliga verksamheten bör styras. Det visar sig att erfarenheterna av de genomförda förändringarna ofta är negativa. Bland annat beror det på att privat och offentlig sektor skiljer sig åt i en rad viktiga avseenden, något som inte beaktats i tillräckligt hög grad.
Hoppas att vi på Åland och Finland inte ska göra mer av dessa misstag. 

lördag 25 mars 2017

Ekonomi och teknologi är ingen naturkraft

Ekonomi och teknologi är ingen naturkraft, det är något som vi människor skapat, de senaste ja kanske 20 åren så har politiker givit kapitalet större och större makt på bekostnad av demokratin. Det är en europeisk utveckling, men de sker väldigt aktivt i Sverige, Finland och på Åland. Genom de ekonomiska styrmodellerna (new public management), minskat fackligt inflytande och organisering och bolagisering av offentlig verksamhet har det politiska ansvaret flyttats bort och de blir svårare och svårare att ha insyn i och påverka de offentliga verksamheterna genom demokratiska beslut. En påstådd valfrihet har lett till att klyftor och orättvisor ökar. Kapitalet har getts större makt på bekostnad av demokratin. 
Det finns också ett stort problem med att politiker påstår att ekonomin är en kraft som inte går att påverka och de finns en låtsad maktlöshet till exempel när det gäller avfolkningen av landsbygd och nedläggningen av samhällsservice, som att det är något som bara blir. 
Jag ser många fördelar med EU och tycker att Brexit är en sorglig historia, men det är ett stort problem att en allt större del av de europeiska samhällena är reglerade av europeiska lagar och direktiv. Vilket gör det så gott som omöjligt för medborgarna att påverka genom den demokratiska processen. Det är så illa att ofta inte ens medlemsländernas regeringar kan påverka de många frågor som finns i den europeiska konstitutionen, fördraget och som är bortförda från den politiska EU nivån till den juridiska och den europeiska domstolen är den som slutligen bestämmer. De är som att nyliberalismen är inskriven i EU:s grundlag och den tolkas av jurister.
Politiker på olika nivåer partierna har svikit sin viktigaste uppgift att ge demokratin politisk kraft, bilda och organisera människor, måla upp visioner och arbeta för att förverkliga dem. Politikerna har istället hamnat i att mer administrerar villkor som styrs av ekonomin som om den vore en naturkraft. Jag som är aktiv politiker ser att det inte är lätt att bryta, men ser det som en överlevnadsfråga. Vi står inför en demokratisk kris vilket givit och ger populismen stort spelrum. Den dogmatiska ekonomiska politiken har ökat ojämlikheten och försvagat den gemensamma välfärden. De man kallar tvåtredjedelssamhället är en realitet och den sämre lottade tredjedelen som har sämre ekonomi, låg levnadsstandard  och urusla arbetsvillkor och en liten grupp som har roffat åt sig förmåner och rikedomar som är obegripliga för oss andra.
Finanskriserna har lett till politik där de svaga ses som tärande och ska sättas åt medborgarna ska betala medan direktörer och aktieägare gynnar sig själva. Deras girighet har skadat förtroendet för samhället och sammanhållningen i samhället. Detta har i grunden undergrävt många människors tilltro till politikens makt och ett förakt för politiker har utvecklats, partierna krymper och valdeltagandet minskar. Men det verkar också som att många politiker har förlorat tron på politikens kraft och fritt låter teknokrati och ekonomi styra. De har skapat ett drömläge för populistiska partier som mobiliserar bittra och frustrerade medborgare/väljare.
Demokratin är igen perfekt modell och den måste ständigt erövras, men det är en modell som ger utrymme möjlighet för oss alla att engagera oss och vi måste sätta att natur, djur och människor är i fokus.
Vi måste driva en politik bort från teknokratin, den ohämmade ekonomiska liberalismen och det destruktiva konkurrenssamhället i stora och små frågor. Det är både ett varje dagarbete och ett stort arbete för alla som sätter solidaritet och jämlikhet som de viktiga.
Vi kan alla göra skillnad.

måndag 20 mars 2017

Basinkomst på gång i Finland

Hösten 2016 skrev jag om att jag inte tror på basinkomst BINK som en framtidslöning. Idag är jag än mer övertygad. BINK testas i år Finland och bara att högerregering in Finland gör det borde göra att man anar ugglor i mossen. Basinkomstidén, en ersättning utan motprestation i stället för välfärdsfunktioner som arbetslöshetsunderstöd, sjukförsäkring, socialförsäkring barnbidrag, pensioner— låter så bra vid första tanken. Vänsterradikala och andra menar att reformen är ett sätt att frigöras från ett förtryckande system och ge en ekonomisk grundtrygghet för alla och den gör att vi får möjlighet att förkovra oss i kultur, ägna oss åt personliga projekt eller förbättra världen. Men det är inte så enkelt att basinkomst befriar människor. Det jag och fler med mig ser är att basinkomst riskerar att göra arbetsmarknadens parter överflödiga med resultatet att arbetsgivarna blir ännu mer stärkta ände redan är idag. Basinkomst skulle cementera och öka klassklyftor och den ojämlika inkomstfördelningen, kan sen motiveras med att det existerar en villkorslös grundtrygghet. Basinkomst förespråkarna glömmer bort att människor inte föds jämlika och att basinkomsten därför inte ger alla samma verktyg den blir en del i ett från början orättvist system. 
Trepartsmodellen (fack, arbetsgivare och politiker) har visat sig vara en modell som fungerar relativt väl, den ger möjlighet att förändra. Med basinkomst skulle fackförbund tappa inflytande och den viktiga rollen som lönebildande och lönenormerande och arbetsgivare skulle kunna hålla nere löner och slipper ta ansvar vid uppsägningar. För alla har ju en grundtrygghet!
Jag tror att lösningen är att organisera sig i facket och genom detta kämpa för de goda arbetslivet, fortsättningsvis är den rätt vägen, de har har fungerat tidigare och kan gör det igen.
Vi måste våga se och säga att det finns ett klassamhälle och vi behöver arbeta med frågor som organisering, demokratisering, fördelning och makt. Inte förminska eller slå sönder fackens makt vilket basinkomst riskerar att göra.

måndag 13 mars 2017

Women of the world 2017Nu på väg hem efter en fantastiskt WOWfestival med kvinnor och intersektionalitet i fokus.

Här är mitt tal jag höll på WOW Bites go Nordic.

Rubriken var: 

Today we have three women from the academy sitting in our government, and the last two periods two of them have been our government chief. 
I must say that our strategy to network, strengthen each other and taking back the word feminist has been rather successful.

My special field is youth work and during this period I have worked with developing and marketing a method called girlgroups, today we use the same method for boygroups, mixed groups and rainbow groups. I will tell you shortly about the girlgroups because it has proved to be such a fantastic method. The Girlgroup method enforces each girl’s strength. It empowers girls to have a more positive outlook on life and think as creative people, not victims. The network built up by the Girlgroups can also function as safety nets and be a support base when hardships might arise later in life. 

It has gender inequality as a base for the understanding of problems in people’s life. It is a small group, 6-8 participants, who meets regularly with their leaders. Within the group the participants are given the possibility to talk about things that interest them, what they find important and things they wonder about. The main activity is discussions, and the base is to “value clarification”. It means providing young with skills necessary to analyze their own attitudes and actions. All opportunities are allowed and the leaders are not there to moralize or point the participants in “the right direction”. But the leader’s have to be gender conscious main duty is to support the participants in their discussions and analysis of topics, to handle conflicts and listen to the participants’ ideas and wishes.
This has been a big activity on Åland for around 20 years and we have exported the activity to different countries and we also got it as a ”Best practice" 2004 at United Nation’s 49 session of the Commission on the Status of Women in New York. And around 100 Ålandic women has been educated in the method and in gender equality. It has for rather many of them been a way to understand themselves and the unequal structure in society and has shown them not to blame themselves for shortcomings, and at the same time support many hundreds of young girls.

Democracy needs commitment from the third sector, it requires that people organize themselves not only free in network but also in organizations. September 2014 we were a group that decided that we need a structured organization for action. We decided to start Åland’s feminist umbrella. It is a politically independent umbrella organization made for the Åland gender equality movement. I was elected to be the chairperson. We arrange a lot of activities through cooperation and commitment
It is a challenge to work including, both being including according to different discrimination grounds and to be open for people who are angry, well-educated feminists and those who just have woken up and only want to do something good.
But we must be including, loving, forgiving and wide thinking, and even if it sometimes can be hard.
We now work with and start different groups for different subjects and ways to be active.

Conclusions:
  • Don't sit and wait for being invited, act.
  • Built network for exchange of experiences and discussions.
  • Educate and support young people in gender questions, and create places for diskussions about life.
  • Organize yourselves, and don’t put energy to exclude because of knowledge or anything else, be including and accept different opinions if you have the same goal.
Thanks very much for listening.

torsdag 2 mars 2017

Den unga moderna människan önskar snabba persontransporter

Snart ska regeringen ta ställning till nya skärgårdstrafikplaner, de så kallade kortruttsplanerna, med förkortade färjpass och biltransporter över Föglö.

Jag som lyssnar mycket på vad unga tänker och tycker, hör: att ska skärgården överleva och utvecklas krävs snabbgående persontransporter, att flytta tillbaks eller till skärgården kräver att man kan ta sig snabbt fram och åter. Flera i den unga generationen skull helst se att vi teleporterade oss som i Harry Potter, men jag tror att vi måste börja med snabbgående persontransporter.
Jag tänker också på att vi behöver ett transportsystem som binder samman skärgården, de kan snabba persontransporter på ett relativt enkelt sätt ordna. De skulle utöver närheten i tid till fasta Åland underlätta och möjliggöra samarbete i skärgården t ex en gemensam administrativ- och politiskenhet för skärgården som är på tal i kommunstrukturreforemen. De skulle göra att vi i skärgården på ett mer fokuserat sätt kan driva våra frågor och stödja varandra utifrån att öarna har samma geografiska hinder. En gemensamma  administrativ- och politisk enhet skulle kunna få kraft att jobba med utveckling och höja både ledarskapskompetens och olika områdens kompetenser. Jag tror t ex att vi skulle vinna mycket på ett gemensamt skolområde. Jag vill vara tydlig jag menar inte att alla tjänstemän ska sitta på samma ö eller att inte alla dagens kommuner som har elever ska ha skola, äldrevård eller dagis. 
Vi  behöver fortsättningsvis färjor som varje dag kan ta med bilar och gods, men turtätheten kan vara en annan för dessa än idag.
Jag tror att vi måste söka lösningar för snabbgående passagerare transport som går ända in till Mariehamn, där måste de finnas cyklar och någon form av transportmöjligheter t ex en bilpool med elbilar som kan ge möjlighet för skärgårdsborna att enkelt ta sig runt på fasta Åland.
Jag är ingen transportexpert men folk i branschen har sagt mig att det idag finns båtar som skulle kunna fungera i våra vatten både på sommar och vinter. Ta reda på det innan någon avfärdar det.
Jag förstår att många inte vill se detta som en möjlighet, för nog vill också jag ha med mig min bil varje gång jag åker till stan. Men jag tror att vi måste tänka bortom vår egen bekvämlighet. Jag är i alla fall bara mer och mer övertyga om att vi måste lyfta blicken och vara lika modiga som de som projekterade tunnelbanan i London en gång där så gott som alla sa "ingen kommer att vilja åka i tunnlar". Men idag inser alla att de var en mycket smart investering.
Vill vi att skärgården ska ses som en möjlig bostadsplats så kräver den unga, moderna människan snabba kommunikationer, då tror jag att kortrutt kostar för mycket och står i motsättning till en ny form av trafik.